Անահիտ Զախարյան
Արյունաբան

Անահիտ Զախարյան

Անահիտ Զախարյան

Հասցե՝ 7 շենք Կորյունի փ, շ 2, 0025, Երևան, ՀՀ

Հեռախոս՝  +374 10 28 07 39, +374 91 55 51 49

Մասնագիտություն՝  արյունաբան

Պաշտոն՝ Արյունաբանության և փոխներարկաբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1972-1978 Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտուտ

1978-1980 Կլինիկական օրդինատուրա Մանկաբուժությունից, ԵՊԲՀ-ի թիվ 1 մանկաբուժության ամբիոն

1999-2001 Կլինիկական օրդինատուրա արյունաբանություն և փոխներարկաբանություն մաասնագիտությամբ, պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն

Մասնագիտական գործունեություն

2007-ից - ԵՊԲՀ Արյունաբանության և փոխներարկաբանության ամբիոնի ասիստենտ

2004-2007 - Արյունաբանության և փոխներարկաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊԲՀ 

1980-2004 - Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊԲՀ

Վերապատրաստումներ

Արյունաբանության և ուռուցքաբանության վերապատրաստման դասընթաց, Լենինգրադ

Արյունաբանության և ուռուցքաբանության վերապատրաստման դասընթաց, Մոսկվա

Որոշ տպագրված աշխատանքներ

52 տպագրված աշխատանք,

17 միջազգային մամուլում

2 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ