Դեղամիջոցներ

Աբիրատերոնի ացետատ

Աբիտրեքսատ (Մետոտրեքսատ)

Աբրաքսան (Պակլիտաքսել)

ԱԲՎԴ

ԱԲՎԵ

ԱԲՎԵ-ՊՑ

ԱՑ

ԱՑ-Տ

Ադցետրիս (Բրենտուքսիմաբ վեդոտին)

ԱԴԵ

Ադո-Տրաստուզումաբ էմտազին

Ադրիամիցին (Դոքսոռուբիցին հիդրոքլորիդ)

Աֆատինիբ դիմալեատ

Աֆինիտոր (Էվերոլիմուս)

Ակինզեո (Նեպուտիտանտ և պալոնոսետրոն հիդրոքլորիդ)

Ալդարա (Իմիքվիմոդ)

Ալդեսլեյկին

Ալեցենսա (Ալեկտինիբ)

Ալեկտինիբ

Ալեմտուզումաբ

Ալկերան ներարկումների համար (Մելֆալան հիդրոքլորիդ)

Ալկերանի հաբեր (Մելֆալան)

Ալիմտա (Պեմետրեքսեդ դիսոդիում)

Ալոքսի (Պալոնոսետրոն հիդրոքլորիդ)

Ամբոքլորին (Քլորամբուցիլ)

Ամինոլեվուլինաթթու

Անաստրազոլ

Ապրետիտանտ

Արեդիա (Պամիդրոնատ դիսոդիում)

Արիմիդեքս (Անաստրազոլ)

Առոմազին (Էկզեմեստան)

Արանոն (Նելարաբին)

Արզերա (Օֆատումումաբ)

Ասպարագինազա

Ատեզոլիզումաբ

Ավաստին (Բևացիզումաբ)

Աքսիտինիբ

Ազացիդին